LA PSICOMOTRICITAT

Aquesta setmana us volem parlar de la importància de la psicomotricitat.

La psicomotricitat, a trets generals, és l’activitat motriu que afavoreix al desenvolupament de la identitat de cadascú i al desenvolupament integral (control del cos i consciència corporal, locomoció, manipulació, coordinació, desenvolupament socioafectiu) a través del moviment, del joc i de la relació amb els companys i el material.

Per tant, com ja podem entreveure, els objectius principals de la psicomotricitat són:

  • Descobrir, conèixer i controlar de forma progressiva el cos.

  • Formar-se una imatge de totalitat d’un mateix

  • Aconseguir seguretat afectiva i confiança en un mateix.

  • Establir vincles entre companys i adults.

  • Representar la pròpia experiència a través de les possibilitats que ofereix el joc.

A la llar oferim una sessió de psicomotricitat a la setmana, ja que com ha quedat reflectit, creiem que és important destinar-li una estona en concret. La psicomotricitat està present en molts moments del dia a dia dels nens i nenes, però trobem interessant poder crear un espai on treballar-la de forma específica i amb una intencionalitat conscient.

Entrades populars d'aquest blog

L'HORA DE DINAR

EL CANVI DE BOLQUERS

EL DESCANS