LES RELACIONS ENTRE IGUALSLes relacions entre infants a l’escola bressol és un dels factors que genera molts dels aprenentatges significatius, així com permet establir vincles i fomentar valors socials. 

En relació al que podem observar a la llar d'infants pel que fa a les actituds o accions que es produeixen durant el dia a dia dels nens i nenes, la creença més extesa socialment és la idea d’egocentrisme, entès com la incapacitat dels nens i de les nenes de posar-se al lloc de l’altre i en canvi procurar contínuament per a si mateixos.A la Llar valorem la varietat i rellevància de les interaccions entre els iguals, i volem fer visible aquest entramat que s’estableix entre els infants a l’etapa 0-3, més enllà de la creença que els infants són egocèntrics, que no saben compartir ni empatitzar amb l’altre. 

A la Llar d'Infants s’hi observen molts tipus de relacions: interaccions variades en forma, tipologia, durada i complexitat. Moments de contacte físic, complicitat, consol i ajuda, abraçades, sons i verbalitzacions, mirades, mossegades o empentes, totes elles interaccions socials enmig d’una varietat infinita, i que poden ser interpretades segons el context i la tipologia. Des de la mirada de l’educador, com a jocs i relacions riques o bé, en alguns casos, conflictes i accions impulsives d’agressivitat. A vegades, aquests moments solen ser vistos des d’una mirada negativa per part d’algunes famílies, sobretot quan les relacions són més properes al conflicte. Tot i això, cal valorar la importància de les relacions entre iguals i poder viure-ho des d'una vessant educativa per al desenvolupament integral de l'infant.


Entrades populars