Entrades

EL CANVI DE BOLQUERS

Aquesta setmana us volem parlar del canvi de bolquers. Canviar el bolquer és una acció que cal fer perquè els nens i nenes estiguin nets i se sentin bé, però no només significa això. És un dels moments del dia on les educadores podem interaccionar amb l’infant de forma individualitzada i per tant donar-li una atenció i un afecte més personal, sempre des d’una mirada respectuosa. Un dels objectius del canvi de bolquers és la relació i el coneixement d’ell mateix que pot adquirir l’infant. Es poden aprofitar els moments de vestir per a fer exploració del cos. En aquest moment el nen o nena rep informació del seu propi cos a través de les paraules i del tacte que les educadores proporcionem. És un hàbit molt important tant pel benestar físic i la satisfacció de les necessitats bàsiques dels infants, com per la satisfacció de les seves necessitats afectives i emocionals.

LA PSICOMOTRICITAT

Aquesta setmana us volem parlar de la importància de la psicomotricitat. La psicomotricitat, a trets generals, és l’activitat motriu que afavoreix al desenvolupament de la identitat de cadascú i al desenvolupament integral (control del cos i consciència corporal, locomoció, manipulació, coordinació, desenvolupament socioafectiu) a través del moviment, del joc i de la relació amb els companys i el material. Per tant, com ja podem entreveure, els objectius principals de la psicomotricitat són: Descobrir, conèixer i controlar de forma progressiva el cos. Formar-se una imatge de totalitat d’un mateix Aconseguir seguretat afectiva i confiança en un mateix. Establir vincles entre companys i adults. Representar la pròpia experiència a través de les possibilitats que ofereix el joc. A la llar oferim una sessió de psicomotricitat a la setmana, ja que com ha quedat reflectit, creiem que és important destinar-li una estona en concret. La psicomotricitat està

LA PANERA DELS TRESORS

Aquesta setmana us volem parlar de la panera dels tresors.   Què és? Com el seu nom indica és una panera, no molt profunda perquè sigui de fàcil accés pels infants, dirigida a nadons a partir de sis mesos, en la que s’hi fiquen diferents materials sensorials. Aquests no tenen una finalitat única, sinó que cada nen o nena els pots manipular lliurement. El seu objectiu és afavorir la curiositat i el desenvolupament dels sentits a través de l’exploració i el descobriment de l’entorn. Els materials que la formen solen ser de la vida quotidiana com ara pintes, teles, rotllos de cartró, utensilis de cuina de fusta, esponges… Hi ha d’haver varietat de pesos, textures, formes, temperatures… per així fer la seva exploració més enriquidora. La panera dels tresors ajuda a treballar l’autonomia, ja que ells són els que decideixen quin material i com explorar-lo. També la concentració i l’atenció. Els nadons dediquen estones llargues en manipular un dels elements fins que no passen al segü

EL DESCANS

Aquesta setmana us volem parlar de la importància del descans.   Quan pensem en el descans dins de la llar d’infants ens ve al cap el moment de la migdiada, ja que és quan hi dediquem més temps al llarg del dia. Doncs bé, és un moment important pels nens i nenes perquè com diu el currículum i orientacions d’educació infantil  “dormir i descansar són necessitats de primer ordre, ja que a més de recuperar les energies, participen en el procés de maduració neurològica i en el desenvolupament de sistemes neurofuncionals.” Encara que no és l’únic moment del dia que es dedica al descans. Cada infant té unes necessitats i un ritme diferents. En funció de l’edat aquesta estona de descans va canviant. En els nadons és més habitual que facin petits sons a mig matí que s’aniran reduint progressivament. Tot i això, descans no es refereix només a l’acció de dormir. A vegades l’única necessitat del nen o nena és trobar un moment per relaxar-se, un racó tranquil per estar sol… És per això que a totes

LES PASSEJADES

Imatge
Aquesta setmana us volem parlar de les passejades. Al llarg d’aquest mes hem tingut l’oportunitat de sortir de la llar i començar a veure el nostre entorn. Hem anat al bosc a veure la tardor, a buscar el tió, hem anat a mercat a comprar fruita i dilluns que ve anirem a veure el patge. Quan sortim de la llar i passegem per l’exterior ens trobem un munt d’oportunitats per aprendre sobre el nostre entorn més proper. Per exemple, el simple fet de poder-nos aturar i observar el que hagi interessat als infants és tota una descoberta. Pot ser des d’un cargol, o un aglà a una flor o una fulla. En algunes ocasions ens emportem un recipient per anar recollint aquests elements i així més tard poder-ho recordar quan ja tornem a estar a la llar. Compartir tots aquests moments afavoreixen les relacions entre els infants, les educadores i l’entorn més proper. Les passejades a part d’aquests descobriments també ens ofereixen l’oportunitat de treballar la motricitat, ja que ens podem trobar diversos re

ELS CONTES

Imatge
Aquesta setmana us volem parlar dels contes i de tot el que ens poden aportar. A la llar podem diferenciar entre dos moments en què els nens i nenes estant en contacte amb els contes: El primer són els contes que hi ha l’aula, al seu abast. Les educadores procurem que estiguin ubicats en un espai de l’aula que convidi a estar tranquil i relaxat. D’aquesta manera poder mirar el conte amb calma i fins i tot potser compartir-lo amb un company o companya.  El segon moment, és quan una de les educadores explica un conte. En aquests instants es fomenta l’adquisició i perfeccionament progressiu del llenguatge i la creativitat. I tant poden ser en gran grup com en petit grup. En aquesta última situació, s’afavoreix el contacte amb l’adult i per tant s’enforteix el lligam entre mestra i infant. Els contes ens permeten i ajuden a entendre o treballar diversos conceptes com per exemple podrien ser la separació, el control d’esfínters, el tipus de famílies, el dol, etc. També ens serveixen per aco

PATI ARTÍSTIC

Imatge
Aquesta setmana us volem parlar del pati com a font d’aprenentatge artístic i plàstic. En aquests primers anys de vida que els infants viuen a la llar, la seva manera de descobrir el món és a través dels sentits. Amb ells descobreixen les característiques dels elements del seu entorn i a anar-los relacionant i comparant entre si. Més endavant en aquest anar descobrint hi entren en joc el cos i el llenguatge. Tenint això en compte, és molt important crear situacions en què s’estimulin els sentits i els diferents llenguatges, com ara l’artístic. Per a iniciar-se en l’expressió d’aquest llenguatge van molt bé els elements que tenen la característica de deixar rastres i empremtes que perduren en el temps. Quan pensem en el pati com a espai d’aprenentatge en general, segurament ens venen a la ment aprenentatges més de caràcter motriu, de moviment, de descobriment del cos, o bé de caràcter més científic, relacionats amb la natura i l’entorn. Però l’espai exterior també ens ofereix aquesta ve