LA FAMILIARITZACIÓ A L'ESCOLA BRESSOL

La familiarització dels infants a l’escola bressol suposa per a infants i famílies passar de l’àmbit familiar a un context més social, en un espai nou, amb nous adults i amb altres infants amb qui compartir temps, espais i una persona  que en té cura. A la vegada, per a moltes famílies aquesta incorporació suposa també tot un seguit de sentiments i emocions; en molts casos és la primera separació del seu fill o filla.

Des de la nostra concepció d’infant i d’educació hem anat construint un projecte educatiu basat en el respecte a l’infant, als seus ritmes i necessitats. Entenem el procés de familiarització com un procés viu, progressiu i flexible que abraça tot el temps que l’infant romandrà a l'escola, especialment les primeres setmanes. Per aquest motiu, atenem les necessitats, emocions i sentiments de cada infant i de la seva família de manera individualitzada perquè cadascú viu aquest procés de maneres diverses i no lineals (regressions,..). És un temps on infant, família i tot el personal de l'escola estableixen vincles i es cohesionen entre si amb l’objectiu comú de sentir-se membres d’una mateixa comunitat.

Entrades populars