EL PERQUÈ DELS MATERIALS NEUTRES I NATURALS

Els infants tenen una necessitat innata d’explorar el seu entorn i el material que els envolta. És a partir d’una interacció entre el seu cos i l’entorn quan poden adquirir aprenentatge per al seu desenvolupament.

En aquest sentit, els materials educatius constitueixen una font d’estímuls per a l’infant, fomentant la seva necessitat d’exploració de l’entorn en tots els seus sentits. Els materials educatius, doncs, són una ajuda fonamental per al desenvolupament global de l’infant a nivell afectiu, físic, cognitiu i social.

Els infants s’aproximen als aprenentatges a partir de la curiositat i la motivació. Fomentar el moviment i l’exploració lliure és fonamental per tal que puguin trobar respostes a aquesta curiositat i interès que els suscita l’entorn. Per tant, una de les primeres accions que cal que fem com a educadores és descobrir què encurioseix als infants, què els crida l’atenció i els motiva.

Tot això es troba en les petites coses, en els elements més simples però alhora més versàtils en el moment d'enriquir el seu joc. Per què comprem la joguina més bonica i atractiva pels infants si després juguen amb la caixa?

El perquè de tot això rau en la importància de la neutracitat i la naturalitat dels materials que oferim. Cal que tinguem en compte que els materials han de ser el màxim de globalitzats, permetent diversos usos i possibilitats. Han de permetre posar en joc les vivències, les emocions i les habilitats dels infants, suposant-los petits reptes o possibilitats que s’entronquin amb les seves necessitats d’aprenentatge i de desenvolupament.Entrades populars