LA DESCOBERTA LOGICOMATEMÀTICA

L'aprenentatge logicomatemàtic dels 0 als 3 anys permet als infants interpretar el món tot estructurant la seva ment i comprenent els actes de la seva vida quotidiana. Encaixar, classificar, seriar, omplir i buidar són conceptes que treballem durant l'estada a la Llar per tal de començar a introduir els conceptes com la lògica, la seriació i la quantitat a través del joc i l'adquisició d'hàbits i rutines. Així mateix, reconèixer les característiques de cada objecte, comparar, discriminar o classificar també formen part de l'aprenentatge de les matemàtiques durant les primeres edats i ajuden a l'infant a reflexionar sobre tot allò que aprèn i plantejar-se noves preguntes en base als reptes que se li van plantejant.
Entrades populars