EL JOC

 


El nostre projecte educatiu parteix de la cura, l'atenció i l'acompanyament dels infants. Per tant, un tret característic de l'escola es basa en el suport als aprenentatges vivencials dels infants que es produeixen en el seu del dia a dia.

El joc és l'activitat per excel·lència dels infants. Des que naixem, juguem. És per aquest motiu que es diu que és una activitat innata i universal. És a traves del joc, on els infants de manera natural i espontània aprenen i coneixen el seu entorn tot plantejant-se hipòtesis, relacionant-se amb els iguals i coneixent l'entorn que els envolta. En general, podem considerar que el joc és un mitjà per a la socialització, permet conèixer-se a sí mateix i als altres, desenvolupa les funcions físiques i psíquiques necessàries, estimula la superació personal i és la base de tota activitat creativa, ja que promou la imaginació.

Entrades populars