EL JOC HEURÍSTIC

Aquesta setmana a la Bòbila us volem parlar del joc heurístic.


El joc heurístic és una activitat on els nens i nenes exploren en total llibertat una gran varietat d’objectes, de peces soltes i material no estructurat que solen venir de la vida quotidiana. Com per exemple: culleres, carrets de fil, tubs de cartró, sedes, vols de metall, estris de cuina, pots amb tapa, taps de suro…
La finalitat d’aquest joc és que els infants puguin anar trobant relacions entre els diferents materials, com omplir, buidar, apilar, obrir, tancar, encaixar, etc. Així percebre la qualitat dels materials a través dels sentits, potenciar les habilitats manipulatives i fomentar el desenvolupament de la coordinació mà – ull.
Quan es duu a terme aquest tipus de joc a l’aula, els nens i nenes aprenen a respectar els companys de classe i descobreixen nous punts de vista a través de compartir, verbalitzar i contrastar el joc amb els altres.
Entrades populars