PATI ARTÍSTIC

Aquesta setmana us volem parlar del pati com a font d’aprenentatge artístic i plàstic.

En aquests primers anys de vida que els infants viuen a la llar, la seva manera de descobrir el món és a través dels sentits. Amb ells descobreixen les característiques dels elements del seu entorn i a anar-los relacionant i comparant entre si. Més endavant en aquest anar descobrint hi entren en joc el cos i el llenguatge.

Tenint això en compte, és molt important crear situacions en què s’estimulin els sentits i els diferents llenguatges, com ara l’artístic. Per a iniciar-se en l’expressió d’aquest llenguatge van molt bé els elements que tenen la característica de deixar rastres i empremtes que perduren en el temps.


Quan pensem en el pati com a espai d’aprenentatge en general, segurament ens venen a la ment aprenentatges més de caràcter motriu, de moviment, de descobriment del cos, o bé de caràcter més científic, relacionats amb la natura i l’entorn. Però l’espai exterior també ens ofereix aquesta vessant més artística. Per exemple, el nostre pati ens aporta un racó amb una pissarra que ocupa tota la paret per a poder pintar amb guixos, tot i que als infants també els hi agrada pintar a terra, a les columnes, etc.  A més a més, podem proposar activitats, com ara pintar amb aigua. Més endavant anirem incorporant altres activitats artístiques vinculades a l’espai exterior.Entrades populars